EU-Play

O nás

EU-Play

Ako výrobcovia zariadení detských ihrísk staviame sa k našej práci zodpovedne a robíme všetko pre to, aby sme na detských ihriskách zaručili najvyššiu bezpečnosť. Pri výstavbe prísne dodržiavame predpisy medzinárodnej normy EN 1176:2008, ktorá stanovuje technické špecifikácie zariadení detských ihrísk. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s detskými ihriskami, športovými potrebami pre voľný čas a potrebami pre rekreáciu sme vypracovali interné štandardy kvality na najvyššej úrovni. Naši dizajnéri a plánovači sa chcú ponoriť do sveta detí a pomerne často realizujú tie najlepšie nápady práve na podnety detí, ktoré berieme vážne.

Značka kvality

Zavedením systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2008 garantujeme, že sa v celom výrobnom procese uplatňujú vysoké štandardy.

Bezpečnosť podľa normy EN 1176:2008

Všetky zariadenia detských ihrísk, ktoré dodáva naša firma zodpovedajú medzinárodným normám a predpisom. Európsku normu, ktorá stanovuje technické špecifikácie zariadení detských ihrísk spĺňame na 100%. Zhodu našich zariadení s normami potvrdzuje aj Technické kontrolné združenie pre Rakúsko (TÜV-Österreich). Ponúkame veľa technických detailov, vďaka ktorým sú naše výrobky bezpečné a majú dlhú životnosť

Údržba a kontrola

Pre bezpečnú prevádzku detského ihriska je potrebné podľa normy EN 11176:2008 vykonať nasledovné kontroly

Takýto typ kontroly je potrebné vykonávať v pravidelných týždenných intervaloch, aby sa odhalili aj najmenšie poškodenia a predišlo sa tak väčším poškodeniam alebo dokonca ublíženiam na zdraví.

Takúto kontrolu by mal vykonávať prevádzkovateľ detského ihriska na mesačnej báze. Malo by sa jednať o podrobnejšiu kontrolu akou je týždenná a mali by sa skontrolovať všetky hlavné prvky detského ihriska ako aj jeho bezpečnostné zóny.

Takýto typ kontroly je ustanovený zákonom a musí ho absolvovať každé verejné detské ihrisko. Hlavnú ročnú kontrolu už nemôže vykonávať prevádzkovateľ ihriska, ale musí ju vykonať vyškolený zamestnanec, ktorý je oprávnený takéto kontroly vykonávať. Z tejto kontroly je spísaný protokol, ktorý je následne dodaný prevádzkovateľovi detského ihriska. Ak sa pri kontrolo odhalia nedostatky, je prevádzkovateľ ihriska povinný ich odstrániť.

Údržba je nevyhnutným predpokladom pre bezpečnosť a dlhú životnosť zariadení detských ihrísk. Môžeme Vám ponúknuť cenovo výhodnú zmluvu o technickej údržbe, ktorá zahŕňa odbornú kontrolu vrátane kontrolnej nálepky a certifikáciu.

Modelový systém

Model 1

Model 1: High Quality

 Smrekovcové drevo – ekologicky lazúrované.
Efektívna ochrana dreva:

# kryty
 # zinkované zemné kotvy na zabetónovanie

Model 2

Model 2: Lärche Natur

Smrekovcové drevo – neošetrený povrch. Efektívna ochrana dreva:

# kryty
# zinkované zemné kotvy na zabetónovanie

Model 3

Model 3: Basis Programm

borovicové drevo – tlakovo impregnované. Efektívna ochrana dreva:

# kryty
# zinkované zemné kotvy na zabetónovanie

EU-Play